000 01908nam a2200337 a 4500
001 vtls000093638
003 MTX
008 050706s2548 th 000 0 tha d
020 _a9749295412
039 9 _a201610051709
_bVLOAD
_c201308261420
_dVLOAD
_c201202011946
_dVLOAD
_c201005041526
_dVLOAD
_y200507061049
_zpailin
082 0 4 _a333.72
_bค181
093 _adept41
245 0 0 _aความรู้กับการเมืองเรื่องทรัพยากร
_c/ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ... [และคนอื่น], ผู้เขียน
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
_c2548
300 _a9, 265 หน้า
303 _a1
500 _aหนังสือรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 เรื่องทบทวนภูมิปัญญาท้าทายความรู้
518 _aY48 M08 D41
650 4 _aการจัดการป่าไม้.
_9187262
650 4 _aการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
_9186921
650 4 _aนิเวศวิทยา.
_9187526
650 4 _96666
_aการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
650 4 _994605
_aการจัดการน้ำ
700 0 _aฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.
_990908
710 2 _aศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
_91409
740 0 _aทบทวนภูมิปัญญาท้าทายความรู้
850 _aมพย
942 _c1
950 _a1000139233
999 _c81980
_d81980