000 01516nam a2200301 a 4500
001 vtls000102033
003 MTX
008 060914s2546 th m 000 0 tha d
039 9 _a201610051747
_bVLOAD
_c201308221341
_dVLOAD
_c201202021825
_dVLOAD
_c201005050356
_dVLOAD
_y200609141018
_zpailin
082 0 4 _a332.6322
_bป298ก
_eว.พ.
093 _adept57
100 0 _aประพนธ์ เฉลิมพิชัย
_9123815
245 1 0 _aการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน =
_bRisk analysis of large commercial bank stocks by switching regression method
_c/ ประพนธ์ เฉลิมพิชัย
260 _c2546
300 _aก-ฏ, 91 หน้า
303 _a2
518 _aY49 M09 D57
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
_xการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
_99274
650 4 _aความเสี่ยง
_9193223
650 4 _aธนาคารพาณิชย์.
_9201347
650 4 _99563
_aหุ้นและการเล่นหุ้น
710 2 _aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
_bบัณฑิตวิทยาลัย.
_9187362
850 _aมพย
942 _c3
942 _c2
950 _a1050012740
950 _a1050012558
999 _c89529
_d89529