000 01871nam a2200313 a 4500
001 vtls000105773
003 MTX
008 070523s2549 th b 000 0 tha d
020 _a9742611033
039 9 _a201610051807
_bVLOAD
_c201308261518
_dVLOAD
_c201202022231
_dVLOAD
_c201005031522
_dVLOAD
_y200705231508
_zsirintra
082 0 4 _a303.69
_bค124ร
_eส.ร.
093 _adept41
110 2 _aคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.
_9193383
245 1 0 _aรายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) :
_bเอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
_c/ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะกรรมการ,
_c2549
300 _a48 หน้า :
_bแผนที่
303 _a2
518 _aY50 M05 D41
650 4 _aความรุนแรงทางการเมือง
_zไทย (ภาคใต้).
_99761
650 4 _aความขัดแย้งทางการเมือง
_zไทย (ภาคใต้).
_9109827
651 4 _aไทย (ภาคใต้)
_xปัญหาและข้อพิพาท.
_911079
740 0 _aเอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
850 _aมพย
942 _c3
942 _c3
950 _a1050013625
950 _a1050013626
999 _c93135
_d93135