000 02103nam a2200337 a 4500
001 vtls000108266
003 MTX
008 070823s2548 th ab 000 0 tha d
020 _a9749771036
039 9 _a201610051821
_bVLOAD
_c201308261534
_dVLOAD
_c201202030144
_dVLOAD
_c201005021708
_dVLOAD
_y200708231512
_zpailin
082 0 4 _a333.76
_bพ249ร
_eส.ร.
093 _adept41
100 0 _aพรพิไล เลิศวิชา
_967447
245 1 0 _aรายงานการศึกษากรณีสวนส้มฝาง แม่อาย ไชยปราการ :
_bปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง
_c/ ผู้ศึกษา, พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2548
300 _a48 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่
303 _a1
518 _aY50 M08 D41
650 4 _aที่ดินเพื่อการเกษตร
_zเชียงใหม่
_zอำเภอฝาง
_9130274
650 4 _aที่ดินเพื่อการเกษตร
_zเชียงใหม่
_zอำเภอแม่อาย
_9130275
650 4 _aที่ดินเพื่อการเกษตร
_zเชียงใหม่
_zอำเภอไชยปราการ
_9130276
650 4 _aสวนส้ม
_zเชียงใหม่
_9193572
700 0 _aสุพชัย เมถิน
_9130278
700 0 _aนนธชัย นามเทพ
_9130279
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
_9104385
710 2 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
_998213
850 _aมพย
852 _aNTICGVTH
942 _c3
950 _a1050021135
999 _c95332
_d95332