000 01227nam a2200301 a 4500
001 vtls000109346
003 MTX
008 071112s2550 th a 000 0 tha d
020 _a9789747662481
039 9 _a201610051826
_bVLOAD
_c201308261540
_dVLOAD
_c201202030251
_dVLOAD
_c201005052059
_dVLOAD
_y200711121209
_zpailin
093 _adept56
099 _aSMEs
_b0116
245 0 0 _aช่องทางสร้างอาชีพ.
_nเล่ม 1
_c/ จัดทำโดย บริษัทเกรท ดีไซน์ พริ้นท์
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเกรท ดีไซน์ พริ้นท์,
_c2550
300 _a97 หน้า :
_bภาพประกอบ
303 _a2
518 _aY50 M11 D56
650 4 _aSMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
_99506
650 4 _99813
_aเจ้าของกิจการ
650 4 _9188367
_aอาชีพ
710 2 _aบริษัทเกรท ดีไซน์ พริ้นท์
_9131195
850 _aมพย
942 _c1
942 _c3
950 _a1050022183
950 _a1050022184
999 _c96332
_d96332