ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

หนังสือ 10 เล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง ประเภททรัพยากร จำนวนครั้งที่ยืมออก  
ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน

อุดม งามเมืองสกุล - วิญญูชน, กรุงเทพฯ : 2559 - 170 หน้า.

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 7 จอง
กล่อง :

- สำนักงานอุทยาการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, กรุงเทพฯ : 2561 - 189 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 2 จอง
วิวัฒนาการของเงินจากหอยเบี้ยสู่คริปโทเคอเรนซี =

อาณัติ ลีมัคเดช - เกรท ไอเดีย, กรุงเทพฯ : 2561 - 261 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 2 จอง
การพยาบาลระยะคลอด =

ภัทรพร อรัณยภาค - โรงพิมพ์สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ : 2559 - ก-ช, 163 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 2 จอง
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก =

วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี : 2559 - ก-ง, 100 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 2 จอง
วิ. อาญาพิสดาร

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ - Jurisprudence Group, กรุงเทพฯ : 2562 - 2 เล่ม.

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 2 จอง
บรรจุภัณฑ์สำหรับผักและผลไม้ =

เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ - สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ : 2561 - 9, 136 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 1 จอง
คมคิดคน HR 4

- เอช อาร์ เซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ : 2559 - 184 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 1 จอง
ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ =

ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : 2561 - 227 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 1 จอง
เคล็ดลับทำงานดี เป็น Somebody ที่ (องค์กร) ต้องการ

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต - เพชรประกาย, กรุงเทพฯ : 2561 - 327 หน้า :

ประเภทของทรัพยากร หนังสือทั่วไป Checkouts: 1 จอง